Zmiana Logotypu WSCKZiU nr 1 w Poznaniu

Zmiana Logo od stycznia 2017

Miło nam poinformować, że od stycznia br. Centrum posiada nowy logotyp. Logo jest wspólne dla wszystkich WSCKZiU. Zastosowanie znaku herbu województwa symbolizuje zależność organizacyjną wobec władz województwa, a zastosowanie piktogramu książki podkreśla edukacyjny charakter jednostki. Użyta symbolika ukazuje, że wszystkie podmioty są ze sobą połączone programowo oraz organizacyjnie.

Nowa identyfikacja graficzna ma charakter wizerunkowy

(dane jednostki pozostają niezmienione).

 

 


 

 

REKRUTACJA !!!!

NABÓR ZIMOWY OD 7 listopada

TRWA NADAL!!!!


BEZPŁATNA NAUKA
KIERUNKI ZAOCZNE I DZIENNE
ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

  

OFERTA PRACY DLA

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA

TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO!!!!

18.01.2017r.

czytaj więcej…  Wielkopolskie Samorządowe Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

w Poznaniu


Medyczne Studium Zawodowe

ul. Szamarzewskiego 99

60-568 Poznań

tel./fax (061) 841 70 40
(061) 847 30 00
(061) 841 14 42


www.msz.poznan.pl

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

dyplom z tytułem zawodowym wydany

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Do dyplomu dołączony jest suplement w języku angielskim, który ułatwia poszukiwanie pracy na terenie Unii Europejskiej.

 

Picasa Web Albums

 


 

 

 

DRODZY ABSOLWENCI!

W związku z prowadzeniem przez WSCKZiU badań dotyczących losów absolwentów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza.

Informujemy jednocześnie, że zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie przez WSCKZiU.

 

FORMULARZ