NAUKA BEZPŁATNA

(kierunki dzienne i zaoczne)

tel./fax (061) 841 70 40
(061) 847 30 00
(061) 841 14 42UWAGA!!

Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. finansowych

 


 

NOWY NABÓR JUŻ W STYCZNIU

BEZPŁATNA NAUKA

KIERUNKI ZAOCZNE I DZIENNE

ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

 

 


 

Nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

dyplom z tytułem zawodowym wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Do dyplomu dołączony jest suplement w języku angielskim, który ułatwia poszukiwanie pracy na terenie Unii Europejskiej. 

GRATULUJEMY!!!

naszym absolwentom bardzo dobrych wyników

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

 


MAMY NOWE SCHODY

Od 6.02.2016r. do naszej szkoły wchodzimy już po nowych schodach


 

Schody zostały ze względów bezpieczeństwa zmniejszone, dzięki czemu uzyskano dodatkowe miejsce na windę dla osób niepełnosprawnych

 

 

 


 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

w Poznaniu


Medyczne Studium Zawodowe


ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań


tel./fax (061) 841 70 40
(061) 847 30 00
(061) 841 14 42


www.msz.poznan.pl

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Picasa Web Albums

 


 

 

 

DRODZY ABSOLWENCI!

W związku z prowadzeniem przez WSCKZiU badań dotyczących losów absolwentów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza.

Informujemy jednocześnie, że zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie przez WSCKZiU.

 

FORMULARZ