DYREKCJA

WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

W POZNANIU

Z RADOŚCIĄ INFORMUJE,

ŻE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

NADAŁ NASZEJ SZKOLE

ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI

DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

PRESTIŻOWĄ ODZNAKĘ PODCZAS UROCZYSTEJ GALI

Z RĄK PANI MARSZAŁEK MARZENY WODZIŃSKIEJ

ODEBRAŁA PANI DYREKTOR

MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA.

UZYSKANIE TEJ ODZNAKI

BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI PRACY

I ZAANGAŻOWANIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

I OBSŁUGI ORAZ UCZNIÓW.

GRATULACJE!!!!


Zobacz relację...


 

 

DYREKTOR

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

SPECJALISTY DS. GOSPODARCZYCH

szczegóły...

 

 


 

REKRUTACJA TRWA...

ZAPRASZAMY!!


OSTATNIA SZANSA NAUKI NA KIERUNKU
TECHNIK FARMACEUTYCZNY!!

UZYSKAJ DYPLOM TECHNIK FARMACEUTYCZNEGO!!

OSTATNI NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2017/2017

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.03.2017r
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

§2. Od roku 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenia zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.


 

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PLANU DLA GRUP
W SYSTEMIE POPOŁUDNIOWY!!!

(np. PN-Wt-CZW-PT oraz SOBOTA )

 

 


 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

w Poznaniu


Medyczne Studium Zawodowe

ul. Szamarzewskiego 99

60-568 Poznań

tel./fax (061) 841 70 40
(061) 847 30 00
(061) 841 14 42


www.msz.poznan.pl

sekretariat@msz.poznan.pl

Nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

dyplom z tytułem zawodowym wydany

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Do dyplomu dołączony jest suplement w języku angielskim, który ułatwia poszukiwanie pracy na terenie Unii Europejskiej.

 

Picasa Web Albums

 


 

 

 

DRODZY ABSOLWENCI!

W związku z prowadzeniem przez WSCKZiU badań dotyczących losów absolwentów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza.

Informujemy jednocześnie, że zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie przez WSCKZiU.

 

FORMULARZ